116 مهاجر غیرقانونی در دو استان ترکیه دستگیر شدند

نیروهای ژاندارمری ترکیه، 116مهاجر غیرقانونی را در شهرستان‌ باش‌قلعه استان وان و ادیرنه ترکیه دستگیر کردند

1200354
116 مهاجر غیرقانونی در دو استان ترکیه دستگیر شدند

نیروهای ژاندارمری ترکیه 116 تبعه افغانستان و پاکستان را در منطقه مرزی شهرستان‌ باش‌قلعه استان وان و ادیرنه به دلیل ورود غیرقانونی به کشور دستگیر کردند.

مسئولان امنیتی هنگام انجام مراحل قانونی و تحقیقات از این مهاجران، میان آن‌ها غذای گرم توزیع کردند.

نیروهای ژاندارمری ترکیه 47 تبعه خارجه را در صدد خروج غیرقانونی از کشور بودند٬ در استان ادیرنه دستگیر کردند.

این افراد، تبعه کشورهای مصر، عراق، فلسطین و سوریه بودند و پس از طی مراحل اداری به مرکز مهاجرت استان ادیرنه منتقل شدند.

این افراد در منطقه ساری‌سوی محله اشمه‌پینار شهرستان‌ باش‌قلعه در نزدیکی مرز ایران دستگیر و پس از طی مراحل اداری و کنترل پزشکی به مرکز استرداد مهاجران استان وان منتقل شده اند.

گفتنی است که، عملیات نیروهای امنیتی و ژاندارمری، گارد شاحلی و یگانهای مرزی ترکیه برای جلوگیری از مهارت‌های غیرقانونی در سراسر کشور ادامه دارد.خبرهای مرتبط