دستگیری 36 مهاجر غیرقانونی در چاناک‌قلعه ترکیه

نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان چاناک قلعه 36 تبعه خارجی را که درصدد عبور غیرقانونی به جزیره میدیللی یونان بودند، دستگیر کردند

دستگیری 36 مهاجر غیرقانونی در چاناک‌قلعه ترکیه

نیروهای ژاندارمری ترکیه طی دو علمیات جداگانه ٬ 36 تبعه افغانستانی را که درصدد خروج غیرقانونی از کشور و ورود به جزیره میدیللی یونان بودند، در بخش «کوچوک کویو» از توابع شهرستان آیواجیک استان چاناک‌قلعه دستگیر کردند.

یک نفر نیز به اتهام سازماندهی قاچاق مهاجران غیرقانونی بازداشت شد.

مهاجران غیرقانونی پس از طی مراحل اداری به مرکز استرداد مهاجران شهر آیواجیک منتقل شدند.

گفتنی است عملیات نیروهای امنیتی و ژاندارمری، گارد ساحلی و یگان‌های مرزی ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور ادامه دارد.خبرهای مرتبط