ترکیه خواستار تجدید نظر فرانسه در موضع خود شد

چاووش اوغلو سفیر کبیر فرانسه را در مقر رسمی وزارت امور خارجه به حضور پذیرفت

ترکیه خواستار تجدید نظر فرانسه در موضع خود شد

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه از فرانسه خواست تا در موضع خود در قبال " پ ی د / ی پ گ " شاخه سازمان تروریستی " پ ک ک " در سوریه تجدید نظر کند. 

چاووش اوغلو سفیر کبیر فرانسه را در مقر رسمی وزارت امور خارجه به حضور پذیرفت. 

چاووش اوغلو در پی این دیدار در حساب توییتر خود چنین نوشت : به روابط خود با فرانسه اهمیت می دهیم. افزایش روابط اقتصادی و تجاری مان امتنان بخش است. فرانسه باید در موضع خود در قبال عناصر " پ ی د / ی پ گ " شاخه سازمان تروریستی " پ ک ک " در سوریه تجدید نظر کند. خبرهای مرتبط