شهادت دو سرباز ترکیه در عملیات ضد تروریستی در شرناک

وزارت دفاع ملی ترکیه در این زمینه بیانیه کتبی انتشار داد

شهادت دو سرباز ترکیه در عملیات ضد تروریستی در شرناک

در نتیجه عملیات نظامی نیروهای مسلح ترکیه در شرناک بر علیه عناصر سازمان تروریستی " پ ک ک " دو سرباز به شهادت رسید. 

بموجب بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع ملی ترکیه دیروز در شرناک بین نیروهای امنیتی و تروریستها درگیری رخ داد. 

در این بیانیه ضمن اشاره به اینکه در درگیری واقع دو سرباز به شهادت رسیده است اعلام گردید : عملیات ضد تروریستی با پشتیبانی حملات هوایی ادامه یافت. خبرهای مرتبط