واکنش ترکیه به اشتباه بزرگ ناتو در دعوت از بخش یونانی نشین قبرس درمراسم تحویل پست فرماندهی

حامی آکسوی سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، به سوال مرتبط با دعوت حکومت بخش یونانی نشین قبرس به مراسم تحویل پست فرماندهی SACEUR، کتبا پاسخ داد.

1194702
واکنش ترکیه به اشتباه بزرگ ناتو در دعوت از بخش یونانی نشین قبرس درمراسم تحویل پست فرماندهی

ترکیه اعلام داشت، دعوت از حکومت بخش یونانی نشین قبرس که در نزد ناتو جایگاهی ندارد، برای شرکت در مراسم تحویل پست فرماندهی عالی نیروهای متفق اروپا (SACEUR)، اشتباهی بزرگ بوده است.

حامی آکسوی سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، به سوال مرتبط با دعوت حکومت بخش یونانی نشین قبرس به مراسم تحویل پست فرماندهی SACEUR، کتبا پاسخ داد.

آکسوی اعلام داشت: "در پایگاه Shape واقع در شهر مونس بلژیک، امروز مراسم تحویل پست فرماندهی SACEUR ترتیب یافت. دعوت از بخش یونانی نشین قبرس که نزد ناتو جایگاهی ندارد، به همراه دیگر اعضای اتحادیه اروپا، نشانگر سوء نیت میباشد و اشتباهی بزرگ است."

آکسوی با تاکید بر اینکه این عمل پایگاه Shape که با اختیارات خود این دعوت را انجام داده است، به دور از حسن نیت میباشد و افزود: "پایگاه مذکور، تحت کنترل سیاسی اعضای ناتو منجمله ترکیه میباشد و مجبور به رفتار بر همین اساس میباشد، بدین وسیله خاطرنشان میکنیم."

آکسوی با اشاره به اینکه با دریافت این خبر، ترکیه در مراسم تحویل پست فرماندهی شرکت نکرده است، گفت: "در رابطه با اعلام واضح اینکه این خطای نابخشودنی به چه شکلی انجام شده است، تلاشهای لازمه انجام شده است."

وی با تاکید بر اینکه به وضوح یک چنین اشتباهاتی منفعتی در روابط میان ناتو و اتحادیه اروپا نخواهد داشت، اظهار داشت: "از مقامات ناتو دعوت میکنیم که بر اساس تصمیمات متخذه از همه طرفین اتفاق و مناسب با چهارچوب تفاهم میان دو سازمان رفتار نمایند."خبرهای مرتبط