خبرفوری ـ واکنش ریاست جمهوری ترکیه به سفارت آمریکا در آنکارا

ترکیه به سفارت ایالات متحد آمریکا در آنکارا واکنش نشان داد

1194461
خبرفوری ـ واکنش ریاست جمهوری ترکیه به سفارت آمریکا در آنکارا

ترکیه به سفارت ایالات متحد آمریکا در آنکارا واکنش نشان داد. خبرهای مرتبط