مجلس ملت کبیر ترکیه فعالیت های خود را آغاز می کند

مجلس ملت کبیر ترکیه به دنبال دو ماه وقفه به علت انتخابات محلی 31 مارس، از اول این هفته فعالیت های خود را آغاز خواهد کرد

1191202
مجلس ملت کبیر ترکیه فعالیت های خود را آغاز می کند

مجلس ملت کبیر ترکیه به دنبال دو ماه وقفه به علت انتخابات محلی 31 مارس، از اول این هفته فعالیت های خود را آغاز خواهد کرد. 

مجمع عمومی مجلس ملت کبیر ترکیه که روز یکشنبه 24 فوریه فعالیت های خود را تعطیل کرده بود، روز سه شنبه 30 آوریل مجددا اغاز بکار خواهد کرد. 

قراردادهای بین المللی در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد. لایحه های پیشنهادی در رابطه با تصویب قراردادهای بین المللی امضا شده بین ترکیه و کشورهای مختلف در مجمع عمومی به مذاکره گذاشته خواهد شد. 

مجمع عمومی روز چهار شنبه اول می به علت روز همیاری تعطیل رسمی خواهد بود. 

 

 

 خبرهای مرتبط