رئیس جمهور ترکیه عید فصح را به شهروندان یهودی تبریک گفت

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، عید فصح را به شهروندان یهودی تبریک گفت.

1186581
رئیس جمهور ترکیه عید فصح را به شهروندان یهودی تبریک گفت

بر اساس بیانیه صادره از اداره ارتباطات ریاست جمهوری، اردوغان رئیس جمهور ترکیه، به مناسبت عید فصح پیام تبریکی منتشر کرد.

وی ضمن تبریک شهروندان یهودی به مناسبت یکی از مهمترین اعیاد یهودیان، گفت: "با ساختار اجتماعی که در آن احترام به همه اعتقادات و صلح اصلی پایه ای میباشد، با محبت و احترام متقابل پیش میرود و با تفاوتها، غنی میشود، اصول اتحاد و برابریمان را پیش می بریم. با این طرز فکر، به آزادی انجام عادات و سنتها در همه دینهای موجود در جامعه مان، اهمیت شایانی قائل هستیم. به مناسبت عید یهودیان، در راس به شهروندان موسوی که در کنارمان در صلح زندگی میکنند و همچنین همه یهودیان جهان، آرزوی شادمانی داشته، با تمام قلب به همه انها سلام میدهم.خبرهای مرتبط