وزارت امور خارجه ترکیه حمله تروریستی در پاکستان را محکوم ساخت

بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه

وزارت امور خارجه ترکیه حمله تروریستی در پاکستان را محکوم ساخت

ترکیه حمله تروریستی ترتیب یافته در ایالت بلوچستان در جنوب غربی پاکستان را به شدت محکوم کرد. 

در بیانیه کتبی صادره از سوی وزارت امورخارجه ترکیه اعلام گردید : با کمال تاثر و تاسف از کشته شدن عده کثیری در حمله تروریستی امروز در پاکستان مطلع شدیم. این حمله منفور را به شدت محکوم کرده و برای قربانیان حمله از رب تعالی رحمت طلبیده و به کشور دوست و برادر تسلیت می گوئیم. 

مهاجمین مسلح در ایالت بلوچستان در جاده بین شهر کراچی و بندر گوادار با متوقف ساختن چند اتوبوس 14 نفر را قتل عام کرده بودند. خبرهای مرتبط