عبدالله ارن: برای افزایش رفاه ترکهای قبرس هر چه در توان داریم انجام خواهیم داد

عبدالله ارن رئیس جوامع خویشاوند و ترکهای خارج از کشور اعلام داشت، برای تقویت رفاه ترکهای قبرس و روابطشان با ترکیه هر چه در توان داشته باشیم، انجام خواهیم داد

1184488
عبدالله ارن: برای افزایش رفاه ترکهای قبرس هر چه در توان داریم انجام خواهیم داد
abdullah eren.jpg
kktc iyilik festivali.jpg
kktc iyilik festivali.jpg
abdullah eren-mustafa akinci.jpg

 

عبدالله ارن رئیس جوامع خویشاوند و ترکهای خارج از کشور اعلام داشت، برای تقویت رفاه ترکهای قبرس و روابطشان با ترکیه هر چه در توان داشته باشیم، انجام خواهیم داد.

با همکاری اداره اوقاف قبرس، در 8 منطقه جمهوری ترک قبرس شمالی " فستیوال نیکی " برگزار شد.

ارن در چهارچوب فستیوال تماسهای مختلفی در جمهوری ترک قبرس شمالی انجام داد.

ارن از سوی مصطفی آکینجی رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی بحضور پذیرفته شده و با طوفان رهومن نخست وزیر و قدرت اوزرسای معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدارها ضمن بررسی امکانات همکاری، پیرامون فعالیتهای مشترک بحث و تبادل نظر گردید.

ارن همچنین در مراسم هفته اوقاف با تمای " نیکی " که بنماسبت 448 امین سالگرد اداره اوقاف جمهوری ترک قبرس شمالی و 63 امین سالگرد بازگشت آن به اداره ترک قبرس ترتیب یافته است، شرکت جست.

مصطفی آکینجی در مراسم از عبدالله ارن به پاس یاریهایشان به فستیوال سپاسگزاری کرد.

ارن در ارزیابی این دیدار اظهار داشت، برای تقویت رفاه ترکهای قبرس و روابطشان با ترکیه هر چه در توان داشته باشیم، انجام خواهیم داد.

ارن با اشاره براینکه، برای آندسته از شهروندان ترک که در خارج از کشور زندگی می کنند، فعالیتهایی انجام می دهیم، گفت، ترکهای جمهوری ترک قبرس شمالی و قبرس در نزد ما از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. آنها جزو اولویتهای فعالیتهای سیاست خارجی ترکیه و نهادمان می باشند. ما نیز از فستیوالهای نیکی در 8 منطقه جمهوری ترک قبرس شمالی حمایت بعمل آوردیم. در روند آتی برای جمهوری ترک قبرس شمالی پرانتز دیگری باز خواهیم کرد. با پروژه های زیباتری در جمهوری ترک قبرس شمالی حضور خواهیم یافت.خبرهای مرتبط