درخواست اعاده منسوبین فتو از انگلستان به ترکیه

حامی اکسوی سخنگوی وزارت خارجه ترکیه اعلام داشت، عدم نتجیه گیری مثبت از درخواست تمییز در مقابل تصمیم رد اعاده منسوبین سازمان تروریستی فتو در انگلستان بنامهای حمدی آکین، علی چلیک، طالب بیوک و مصطفی یشیل موجب نا امیدی شده است

درخواست اعاده منسوبین فتو از انگلستان به ترکیه

حامی اکسوی سخنگوی وزارت خارجه ترکیه اعلام داشت، عدم نتجیه گیری مثبت از درخواست تمییز در مقابل تصمیم رد اعاده منسوبین سازمان تروریستی فتو در انگلستان بنامهای حمدی آکین، علی چلیک، طالب بیوک و مصطفی یشیل موجب نا امیدی شده است.

آکسوی به سوال مربوط به روند اعاده منسوبین فتو از انگلستان به ترکیه پاسحخ مکتوب داد.

آکسوی اظهار داشت، رد  درخواست تمییز در مورد تصمیم رد اعاده منسوبین سازمان تروریستی فتو از سوی دادگاه عالی سبب ناامیدی شده است.

آکسوی گفت، انتظار و تلاشهایمان در مورد اعاده منسوبین فتو، فاعل کودتای نافرجام 15 جولای که موجب شهادت 251 شهروند معصوم و مجروح شدن هزاران نفر گردید، ادامه خواهد یافت. نباید فراموش کرد که سازمان تروریستی مذکور نه تنها برای ترکیه بلکه برای دیگر کشورهایی که در آنها حضور دارد، تهدید بزرگی تشکیل می دهد. همکاری بین المللی در مبارزه با ترور اهمیت فراوانی دارد.خبرهای مرتبط