رئیس جمهور بولیوی امروز به ترکیه می آید

اوو مورالس بنابه دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز وارد آنکارا خواهد شد

رئیس جمهور بولیوی امروز به ترکیه می آید

اوو مورالس بنابه دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز وارد آنکارا خواهد شد. 

بموجب بیانیه صادره از سوی ریاست ارتباطات ریاست جمهوری ، در حین اولین دیدار یک رئیس جمهور بولیوی از ترکیه ، روابط ترکیه و بولیوی با تمامی ابعاد مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. 

انتظار می رود در این دیدار با بولیوی رئیس ادواری جامعه دول آمریکای لاتین و کارائیب پیرامون تحولات منطقه ایی و بین المللی نیز بحث و تبادل نظرهایی بعمل آید. خبرهای مرتبط