41 مهاجر غیرقانونی در آیدین ترکیه دستگیر شدند

گارد ساحلی ترکیه 41 تبعه خارجی را در شهرستان دیدیم استان آیدین هنگام خروج غیرقانونی از کشور دستگیر کرد

1176135
41 مهاجر غیرقانونی در آیدین ترکیه دستگیر شدند

تیم های فرماندهی گارد ساحلی ترکیه 41 تبعه خارجی را که قصد داشتند به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج شوند، در شهرستان دیدیم استان آیدین دستگیر کردند.

این افراد که اکثر آنها سوری بودند، پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت آیدین منتقل شدند.
گفتنی است عملیات نیروهای امنیتی و ژاندارمری، گارد ساحلی و یگان‌های مرزی ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور ادامه دارد.خبرهای مرتبط