تاکید دولت ترکیه بر لزوم تضمین حقوق ترک‌های قبرس

معاون مدیرکل امور سیاسی دوجانبه، دریانوردی، هوانوردی و مرزی وزارت امور خارجه ترکیه بر لزوم تضمین حق سیاسی ترک‌های قبرس تاکید کرد

1175110
تاکید دولت ترکیه بر لزوم تضمین حقوق ترک‌های قبرس

چاغاتای ارجیس، معاون مدیرکل امور سیاسی دوجانبه، دریانوردی، هوانوردی و مرزی وزارت امور خارجه ترکیه طی سخنانی در کنفرانس «قبرس گذشته، حال و آینده» گفت: آنکارا بیش از نیم قرن برای دستیابی به راه‌حل مبتنی بر برابری سیاسی و فدراسیون دومنطقه‌ای در قبرس تلاش کرده، ولی این امر هنوز محقق نشده است.

وی در ادامه همچنین اظهار داشت:

"در صورت تداوم این روند، بایستی اهداف ترکیه مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. برای تضمین برابری سیاسی ترک‌های قبرس از هرگونه ایده جدیدی استقبال می کنیم.

ابتدا باید تصمیم بگریم که این فرایند طبق کدام اصول آغاز می‌شود. ضمانت سیاسی- نظامی ترکیه برای قبرس بیش از هر وقت دیگری حیاتی‌ است. موضوع هیدروکربن نمونه دیگری از تنگ‌نظری روم‌های قبرس است."

 خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط