خبر فوری - اولین ارزیابیهای رئیس جمهور ترکیه

رئیس جمهور ترکیه اولین ارزیابیهایش در خصوص انتخابات را بیان میکند

خبر فوری - اولین ارزیابیهای رئیس جمهور ترکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه: "حزبمان (عدالت و توسعه) با تفاوتی بالا، حزب اول میباشد."

رئیس جمهور ترکیه: "هر پیروزی و شکست، تصمیم ملتمان است."خبرهای مرتبط