عملیات هوایی در شمال عراق

در عملیات هوایی در مناطق آواشین، زاپ و خارکوک در شمال عراق، مواضع متعلق به سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک مورد هدف قرار گرفت

1173350
عملیات هوایی در شمال عراق

در عملیات هوایی در مناطق آواشین، زاپ و خارکوک در شمال عراق، مواضع متعلق به سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک مورد هدف قرار گرفت. 

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد، به مناطق آواشین، زاپ و خارکوک در شمال عراق عملیات هوایی ترتیب یافت. 

در نتیجه این عملیات هوایی، مواضع اسلحه، پناهگاه، لانه ها و انبار مهمات متعلق به سازمان تروریستی با خاک یکسان شد. 

 

 

 خبرهای مرتبط