واکنش ترکیه به اظهارات رهبران برخی کشورها در خصوص انتقال سفارتشان در اسرائیل به بیت المقدس

ترکیه به اظهارات مرتبط با بیت المقدس در اجلاس لابی اسرائیل، واکنش نشان داد

واکنش ترکیه به اظهارات رهبران برخی کشورها در خصوص انتقال سفارتشان در اسرائیل به بیت المقدس

ترکیه به اظهارات مرتبط با بیت المقدس در اجلاس لابی اسرائیل، واکنش نشان داد.

حامی آکسوی سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، به اظهارات رهبران برخی کشورها در خصوص انتقال سفارتهایشان در اسرائیل به بیت المقدس در حین اجلاس سالانه کمیته روابط عمومی امریکا – اسرائیل (AIPAC)، ابراز نگرانی کرد.

آکسوی به سوالی مرتبط با جلسات سالانه AIPAC که دیروز در واشنگتن آغاز شده بود، پاسخ کتبی داد.

وی ضمن اظهار اینکه "از سخنان غیر مسئولانه رهبران برخی کشورها در خصوص انتقال سفارتهایشان در اسرائیل به بیت المقدس، نگران میباشیم." تاکید کرد که انتقال سفارت کشورها از اسرائیل به بیت المقدس، نقض آشکار حقوق بین المللی خواهد بود.

حامی آکسوی با یادآوری اینکه الحاق بیت المقدس از سوی اسرائیل، از سوی جوامع بین المللی و سازمان ملل، رد شده است، گفت: "به دفعات با حکمهای مختلف سازمان ملل، تاکید گردیده است که مسئله فلسطین، تنها با به وجود آمدن یک دولت فلسطین مستقل، حاکم و با ثبات جغرافیایی، بر اساس مرزهای مشخص شده در سال 1967 و با پایتخت بیت المقدس، امکان پذیر خواهد بود. از همه کشورها دعوت میکنیم که حکمهای سازمان ملل در این رابطه را رعایت کرده، به موقعیت تاریخی و حقوقی بیت المقدس اجترام گذاشته و از برداشتن گامهایی که ثبات منطقه را از بین میبرد، خودداری نمایند."

اجلاس سالانه کمیته روابط عمومی امریکا – اسرائیل (AIPAC)، که یکی از سازمانهای بسیار موثر طرفدار اسرائیل در ایالات متحده امریکا میباشد، دیروز آغاز شد.

انتظار میرود در این اجلاس سه روزه که به عنوان "دیدار بزرگ جنبش طرفدار اسرائیل" قلمداد میگردد، هزاران تن شرکت نمایند.

انتظار میرود در این اجلاس که از سوی شاخه های جمهوری خواه و دموکرات کنگره امریکا نیز حمایت میگردد، شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی امریکا، الحاق بلندیهای جولان به خاک اسرائیل و موضوع امنیت اسرائیل مورد بررسی قرار گیرد.خبرهای مرتبط