کمک رسانی اداره آفاد ترکیه به کشور سیل زده موزامبیک

ترکیه به کشور موزامبیک که با فاجعه سیل مواجه شده دست یاری دراز کرد.

کمک رسانی اداره آفاد ترکیه به کشور سیل زده موزامبیک

ترکیه به کشور موزامبیک که با فاجعه سیل مواجه شده دست یاری دراز کرد.

تیمی از نهادهای کمک رسان ترک با هماهنگی اداره بلایای طبیعی و وضعیت اضطراری ترکیه "آفاد" برای ارسال کمک های انسانی و شرکت در فعالیت های امداد و نجات به موزامبیک سفر کرد.

این تیم، از سوی زینب کیزیلتان سفیر ترکیه در موزامبیک و چند تن از مسئولین این کشور مورد استقبال قرار گرفت.

کیزیلتان اعلام کرد که کشور موزامبیک، یکی از سه کشوری است که بیش از همه تحت تاثیر طوفان ایدایی قرار گرفته است.

سفیر ترکیه در موزامبیک، با اشاره به اینکه ترکیه یکی از کشورهایی است که دست یاری به سوی این منطقه دراز کرده است، گفت: "در وحله اول، برای 600 خانواده بسته های کمکی تهیه شده است."

نهادهای کمک رسان ترک، در پی فعالیت های خود در منطقه ماپوتو، به شهر بریا یکی از مناطق طوفان زده حرکت کردند.

تعداد قربانیان سیل ناشی از بارش باران های شدید هفته گذشته در کشورهای آفریقای جنوبی موزامبیک، زمیبابوه و مالاوی به دستکم 700 نفر افزایش یافته است.خبرهای مرتبط