تامین نیازهای دو و نیم میلیون نفر از جمعیت جهان به آب از سوی ترکیه

فعالیت های اداره کل دولتی امور آبرسانی ترکیه در کشورهای مختلف جهان

1168043
تامین نیازهای دو و نیم میلیون نفر از جمعیت جهان به آب از سوی ترکیه

در چهارچوب فعالیت هایی که از سوی اداره کل دولتی أمور آبرسانی برای تامین آب آشامیدنی تمیز به پیش برده می شود، با 591 چاه حفر شده در افریقا و سوریه ، دو ونیم میلیون نفر از امکان دسترسی به آب آشامیدنی برخوردار شدند.

برای جلب دقت به منابع آب شرب و تمرکز به مدیریت قابل تداوم این منابع روز 22 ام ماه مارس هر سال بعنوان روز جهانی آب جشن گرفته می شود.

ترکیه بعنوان یکی از کشورهایی که از بیشترین پناهجو میزبانی می کند ، برای پاسخگویی به نیازهای موجود و نیازهای آتی پروژه های زیر بنیه ایی به پیش برده می شود.

در امور استخراج آب در سوریه در چهارچوب عملیات سپر فرات نیروهای مسلح ترکیه در اطراف مناطق چوبان بیگ، الباب، اعزاز و ماره 91 چاه آب حفر کرده و امکان استفاده از آب تمیز برای حدود 630 هزار نفر را تامین گردید.

از سوی دیگر در موریتانی با حفر 96 چاه آب برای 415 هزار نفر آب تمیز فراهم خواهد شد.

فعالیت های اداره امور آبرسانی ترکیه در کشورهایی مانند صربستان، افغانستان، پاکستان ، آلبانی ، مونته نگرو و اسلوونی ادامه دارد.

علاوه بر این با پروژه تامین آب برای جمهوری ترک قبرس شمالی که به پروژه عصر معروف است، نیاز مردم جمهوری ترک قبرس شمالی به آب تامین شده و به ساخت مرکز آبیاری در خاکهای جمهوری ترک قبرس شمالی آغاز شده است.خبرهای مرتبط