دستگیری 195مهاجر غیرقانونی در بینگول ترکیه

نیروهای امنیتی ترکیه طی یک هفته 195 مهاجر غیرقانونی را در استان بینگول دستگیر کردند.

دستگیری 195مهاجر غیرقانونی در بینگول ترکیه

نیروهای امنیتی ترکیه طی یک هفته گذشته 195 تبعه خارجی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده اند را در استان بینگول در شرق کشور دستگیر کردند.

استانداری بینگول اعلام کرد که این افراد که اتباع افغانستان، پاکستان و گینه بودند، پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت در این استان منتقل شده اند.

برخی از این مهاجران که به سن قانونی نرسیده بودند نیز به اداره خدمات اجتماعی، کار و خانواده منتقل شدند.

گفتنی است عملیات‌ نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.

 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط