تمجید و ستایش وزیر کشورلیبی از ترکیه

وزیر کشور حکومت تفاهم ملی لیبی از ترکیه بعلت حمایت از کشور متبوعش با تمجید و ستایش یاد کرد

1166121
تمجید و ستایش وزیر کشورلیبی از ترکیه

علی فتحی باش آغا وزیر کشور حکومت تفاهم ملی لیبی از ترکیه بعلت حمایت از کشور متبوعش با تمجید و ستایش یاد کرد.

بموجب بیانیه صادره از سوی وزارت کشور لیبی ، باش آغا با سرحات آکسن سفیر کبیر ترکیه در لیبی در شهر ترابلس دیداری انجام داد.

در این دیدار پیرامون روابط دو جانبه دو کشور بحث و تبادل نظرهایی انجام گرفته و وزیر کشور لیبی بعلت حمایت هایی که ترکیه در عرصه امنیتی و اقتصادی از کشور متبوعش بعمل می آورد، با تمجید و ستایش یاد کرد.

در این ملاقات سفیر کبیر ترکیه در لیبی به اهمیت تلاش هایی که وزارت کشور برای بهبودی شرایط امنیتی بویژه در ترابلس و اطراف آن بخرج می دهد، تاکید نمود.

بحران های امنیتی و سیاسی در لیبی که از سال 2011 بدین طرف در لیبی کشور عربی دارای ذخایر غنی نفتی حکمفرماست، این کشور را به یک بافت بی ثبات سوق داده است.

در لیبی که در مخمصه جنگ قدرت بین دو حکومت جداگانه قرار دارد، از یکسو حکومت آشتی ملی در تلاش بدست گیری کنترل ترابلس بوده و از سوی دیگر مجلس نمایندگان توبروک با یاری نیروهای مسلح خلیفه خفتر ژنرال بازنشسته به موجودیت خود ادامه می دهد.خبرهای مرتبط