اسلام هراسی، همان زوال عقل است

سازمان امور دینی ترکیه اعلام کرد: اسلام هراسی، همان زوال عقل است.

1164322
اسلام هراسی، همان زوال عقل است

پروفسور دکتر ارباش رییس سازمان امور دینی ترکیه اعلام کرد: اسلام هراسی، همان زوال عقل است.خبرهای مرتبط