پیغام رئیس جمهور ترکیه به مناسبت روز قبول سرود ملی ترکیه

اردوغان: سرود ملی ترکیه دارای متنی است که روح لازمه برای مبارزه با بقای کشور و نیرویی که از اتحاد و برابری حاصل میشود را تا به امروز منتقل کرده است

پیغام رئیس جمهور ترکیه به مناسبت روز قبول سرود ملی ترکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، ابراز داشت، سرود ملی ترکیه دارای متنی است که روح لازمه برای مبارزه با بقای کشور و نیرویی که از اتحاد و برابری حاصل میشود را تا به امروز منتقل کرده است.

اردوغان به مناسبت  12 مارس روز گرامیداشت نام محمت آکیف ارسوی و قبول سرود ملی ترکیه، پیغامی منتشر کرد.

وی در این پیغام، تاکید کرد، سرود ملی ترکیه که به عنوان سمبلی از استقلال، آینده، اراده ملت و ثبات میباشد، به شکلی که گویی اطلاعیه ای از جنگ رهایی بخش ملی میباشد و در دوره ای که در هر وجب از کشور برای جلوگیری از اشغال خاک وطن مبارزاتی انجام میشد، به شکل صدا و وجدان مشترک، نشان داد که ارزش مشترک با اهمیتی میباشد.

وی در پیغامش همچنین گفت: "شعر محمت آکیف ارسوی شاعر بزرگ وطنمان که  فضائل، ارزشهای ملی و معنوی و ایده آلها را در مصراعهایش گنجانیده، یکی از  عناصر اصلی توافقنامه ملی است که امروز در مقابل هر گونه تهدیدی علیه کشورمان خود را نشان میدهد.  سرود ملی مان که که بیان نامه ای مستقل برای ملت عزیزمان است، متنی است که روح، اتحاد و برابری لازمه برای حمایت از بقای کشورمان در مبارزاتش را تا به امروز حمل کرده و انتقال داده است. محمت آکیف ارسوی شاعر بزرگ وطنمان که در قلب ملتمان دارای جایگاهی استثنائی است، با آثارش که در راس آنها سرود ملی کشورمان میباشد و با افکارش، همیشه با احترام در خاطراتمان خواهد ماند."

اردوغان در نود و هشتمین سالگرد قبول سرود ملی کشورمان، با رحمت و منت از همه قهرمانان مبارزه ملی و در راس آنها محمت آکیف ارسوی، یاد کرده و همه شهروندان را از صمیم قلب سلام کرد.خبرهای مرتبط