ترکیه 63 سفیر زن در کشورهای مختلف جهان دارد

تعداد زنانی که به عنوان سفیر در سفارتخانه‌های ترکیه در سراسر جهان مشغول خدمت هستند به 63 نفر رسید

ترکیه 63 سفیر زن در کشورهای مختلف جهان دارد

بنا بر اعلام وزارت امور خارجه ترکیه شمار زنانی که به عنوان سفیر در سفارتخانه های کشور در سراسر جهان کار می کنند به 63 نفر رسیده است. تعداد کارمند و دیپلمات متخصص زن این وزارتخانه نیز از 575 به 622 نفر رسیده است.

بر این اساس٬ ترکیه در سال 2012 تنها 22 سفیر زن داشت. تعداد آنها در 7 سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است.

ترکیه در جایگاه پنجم در میان کشورهایی که بیشترین ماموریت دیپلماتیک در جهان را دارند٬ قرار گرفته و یکی از فعالترین شبکه های دیپلماتیک در بین کشورها را داراست.

تعداد نمایندگی های دیپلماتیک ترکیه در خارج از کشور در سال 2002 تنها 163 بوده است، این در حالی است که این رقم در سال 2019 به 242 نمایندگی شامل؛ 142 سفارتخانه، 85 کنسولگری، 13 دفاتر نمایندگی دائمی، 1 دفتر تجاری و 1 نماینده کنسولی رسیده است.

از مجموع 1770 دیپلمات حرفه ای وزارت امور خارجه در داخل و خارج ترکیه، 735 نفر از آنها در مرکز و 1035 نفر نیز در خارج از ترکیه مشغول به فعالیت هستند. 622 تن از این تعداد زن هستند.

5 مدیرکل و 22 معاون مدیرکل در وزارت امور خارجه ترکیه زن هستند. این وزارتخانه در مجموع 19 مدیرکل و 51 معاون مدیرکل دارد.

تعداد سفرای زن ترکیه در سال 2002 به 14 تن، در سال 2016 به 37 و در سال 2019 به 63 نفر رسید. از سوی دیگر، 12 سفیر از مجموع 42 سفیر ترکیه در کشورهای آفریقایی نیز زن هستند.


برچسب ها: ترکیه , سفیر , زن

خبرهای مرتبط