ترکیه خواستار نابودی و یا انتقال پایگاههای امریکا به ارتش ترکیه است

دیدارهای تشکیل نیروی کاری میان آنکارا و واشنگتن تاسیس میگردد، در آنکارا ادامه دارد

ترکیه خواستار نابودی و یا انتقال پایگاههای امریکا به ارتش ترکیه است

دیدارهای تشکیل نیروی کاری که با هدف هماهنگی روند خروج ایالات متحده امریکا از سوریه، میان آنکارا و واشنگتن تاسیس میگردد، در آنکارا ادامه دارد.

این اجلاس که طی آن، خروج سربازان امریکایی از خاکهای شرق رود فرات و همچنین منبچ مورد ارزیابی قرار میگیرد، در روز دوم نیز ادامه دارد.

جزئیات منطقه امنی که تاسیس خواهد شد و همچنین باز پس گرفتن اسلحه هایی که از سوی امریکا به سازمان تروریستی جدایی طلب ی پ گ / پ ک ک داده شده است نیز در میان مواد دستور کار این اجلاس میباشد.

ترکیه که نمیخواهد پایگاههای ایالات متحده امریکا پس از خروج نیروهای این کشور به دست تروریستها بیفتد، خواستار نابودی و یا انتقال پایگاهها به ارتش ترکیه است.

هیئت ترک، به مخاطبین امریکایی اش، اعلام داشت، در صورتی که واشنگتن بدون تفاهمی مشترک در چهارچوب حساسیتهای امنیتی آنکارا، از سوریه خارج گردد، ترکیه حق مدافعه از خود را استفاده خواهد کرد.

طرحهای ترکیه در رابطه با شمال شرق سوریه نیز عقب نشینی ی پ گ / پ ک ک از مرزها به مسافتی 30 الی 40 کیلومتری جنوب و اتخاذ تدابیر امنیتی به شکلی که این سازمان باری دیگر به منطقه باز نگردد میباشد.

بر اساس اطلاعات دریافتی، مسئولان امریکایی، طی آخرین دیدار با مخاطبان ترکشان، اعلام داشته اند که خروج از سوریه، تا اوایل تابستان به پایان خواهد رسید ولی این تقویم می تواند بر اساس شرایط تغییر بیابد.

گفتنی است در حال حاضر ایالات متحده امریکا دارای بیش از 2 هزار سرباز در سوریه میباشد.خبرهای مرتبط