ترکیه هند و پاکستان را به اعتدال و خویشتنداری دعوت کرد

وزیر امور خارجه ترکیه هند و پاکستان را به اعتدال و خویشتنداری دعوت کرد.

ترکیه هند و پاکستان را به اعتدال و خویشتنداری دعوت کرد

 

مولود چاووش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه اظهار داشت: نگران تنش بین هند و پاکستان بوده و طرفین را به اعتدال و خویشتنداری دعوت می کنیم.

چاووش‌اوغلو،‌ در پی تنش‌ نظامی بین‌ هند و‌ پاکستان گفت: آنکارا همواره از کاهش تنش حمایت می‌کند

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط