سازمان تروریستی در شمال عراق ضربه سنگینی خورد

در چهارچوب عملیات واقع درحاکورک در شمال عراق 17 غار و پناهگاه متعلق به منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک کشف شد

1150704
سازمان تروریستی در شمال عراق ضربه سنگینی خورد

 

در چهارچوب عملیات واقع درحاکورک در شمال عراق 17 غار و پناهگاه متعلق به منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک کشف شد.

براساس اطلاعیه وزارت دفاع ملی ترکیه، کماندوهای وابسته به نیروهای مسلح در 15 نقطه حاکورک در شمال عراق عملیات ترتیب دادند.

در عملیات 17 غار و پناهگاه تثبیت گردید.

در غار و پناهگاههای مذکور لوازم مختلف مورد استفاده در ساخت ماده منفجره دست ساز، یک عدد لوله دوشکا، 2 قبضه راکت اندار آر پی جی 7 ، 2 تن گازوئیل، 500 متر کابل، اسناد و مدارک سازمانی، نقشه های منطقه و مقدار زیادی لوازم زندگی و پوشاک کشف و ضبط شد.

غارها، پناهگاهها و لوازم امحا گردید.خبرهای مرتبط