بینالی ییلدریم از ریاست مجلس ملی کبیر ترکیه استعفا داد

بینالی ییلدریم نامزد مشترک ائتلاف احزاب عدالت و توسعه و جنبش ملی گرا برای مقام کلان شهر استانبول از مقام ریاست مجلس ملی کبیر ترکیه استعفا داد

بینالی ییلدریم از ریاست مجلس ملی کبیر ترکیه استعفا داد

بینالی ییلدریم نامزد مشترک ائتلاف احزاب عدالت و توسعه و جنبش ملی گرا برای مقام کلان شهر استانبول از مقام ریاست مجلس ملی کبیر ترکیه استعفا داد. 

بینالی ییلدریم که بعنوان نامزد حزب عدالت و توسعه برای مقام شهرداری استانبول که قرار است روز 31 ام ماه مارس برگزار شود، رقابت خواهد کرد ، مقام ریاست مجلس ملی کبیر ترکیه را طی مراسمی به جلال آدان واگذار کرد. 

آدان تا انتخاب رئیس جدید مجلس ملی کبیر ترکیه بعنوان رئیس موقت مجلس انجام وظیفه خواهد کرد. خبرهای مرتبط