48 مهاجر غیرقانونی در سواحل ازمیر ترکیه نجات داده شدند

گارد ساحلی ترکیه در سواحل ازمیر 48 مهاجر غیرقانونی را از خطر غرق شدن نجات داد

48 مهاجر غیرقانونی در سواحل ازمیر ترکیه نجات داده شدند

نیروهای گارد ساحلی ترکیه 48 مهاجر غیرقانونی که قصد داشتند با قایق بادی از کشور خارج شوند را در سواحل شهرستان‌ دیکیلی ازمیر از خطر غرق شدن نجات دادند.

این افراد که تبعه افغانستان بودند پس از طی مراحل قانونی به اداره امور مهاجرت شهر ازمیر منتقل شدند.

گفتنی است عملیات نیروهای امنیتی ترکیه در سراسر کشور برای ممانعت از مهاجرت‌های غیرقانونی ادامه دارد.خبرهای مرتبط