وزارت خارجه ترکیه: چین باید به نقض حقوق بشر پایان دهد

انتظار داریم تا مقامات چینی این واکنش حق به جانب را مورد توجه قرار دهند

وزارت خارجه ترکیه: چین باید به نقض حقوق بشر پایان دهد

ترکیه از چین دعوت کرد تا واکنش ترکیه به نقضهای سنگین حقوق بشر را مد نظر قرار دهد. 

حامی آکسوی سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، بیانیه ای کتبی در رابطه با نقض سنگین حقوق بشر علیه ترکهای اویغور منتشر کرد.

در این بیانیه گفته شد: “رفتارهایی که حقوق ترکهای اویغور در منطقه خودمختار اویغور سینجان و دیگر جوامع مسلمان را نقض می‌کند، بخصوص طی دو سال اخیر سنگینتر شده و در دستورکار جوامع بین المللی قرار گرفته است.

در بیانیه تاکید گردید که دستگیری  بیش از یک میلیون ترک اویغور بنا به دلایل کیفی و شکنجه آنها در اردوگاهها و زندان‌ها و شستشوی سیاسی مغز آنها دیگر به شکل یک راز مخفی نیست، اعلام گردید اویغورهایی که در اردوگاهها نمیباشند نیز تحت فشار بزرگی می‌باشند.

در بیانیه اظهار گردید، “شهروندان و هم تباران اویغور مان که در خارج از چین زندگی می‌کنند از اقوام خود در این منطقه بیخیر می‌باشند.

هزاران کودک از والدینشان جدا شده و یتیم مانده اند. به میان آمدن دوباره اردوگاههای بازپروری در قرن بیست و یکم و سیاست آسمیله سیستماتیک علیه ترکهای اویغور از سوی مقامات چین، رفتاری شرم آور نزد بشریت می‌باشد. تراژدی موجود در منطقه سینجان را با همه مقامات چین درمیان گذاشتیم.”

 

در بیانیه همچنین اعلام گردید: “در یک چنین منطقه ای، با تاسف فراوان، خبر درگذشت عبدالرحیم هییت شاعری مردمی در دومین سال مجازاتش در زندان که تنها به دلیل یکی از اشعارش به هشت سال زندانی محکوم شدت بود را دریافت کردیم. این حادثه غم انگیز واکنش افکار عمومی ترک علیه نقض سنگین حقوق بشر در منطقه سینجان را قویتر مینماید. انتظار داریم تا مقامات چینی این واکنش حق به جانب را مورد توجه قرار دهند. از جوامع بین المللی و دبیر کل سازمان ملل نیز دعوت می‌کنیم تا برای پایان دادن به این تراژدی، گامهای موثری بردارند.”خبرهای مرتبط