سفیر ایتالیا استوارنامه خود را تقدیم اردوغان کرد

رئیس جمهور ترکیه ماسیمو گیانی سفیر ایتالیا در آنکارا را به حضور پذیرفت

1140937
سفیر ایتالیا استوارنامه خود را تقدیم اردوغان کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، سفیر ایتالیا را به حضور پذیرفت. 

رئیس جمهور ترکیه ماسیمو گیانی سفیر ایتالیا در آنکارا را به حضور پذیرفت. 

گیانی در این دیدار استوارنامه خود را تقدیم اردوغان کرد. 

 

 خبرهای مرتبط