عملیات هوایی در شمال عراق

در عملیات هوایی ترتیب یافته در شمال عراق، پناهگاه ها و انبار مهمات متعلق به سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک منهدم شد

عملیات هوایی در شمال عراق

در عملیات هوایی ترتیب یافته در شمال عراق، پناهگاه ها و انبار مهمات متعلق به سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک منهدم شد. 

وزارت دفا ع ملی ترکیه در حساب تویتر خود اعلام کرد، در مناطق خارکوک، زاپ، آواشین-باسیان و گارا، عملیات هوایی ترتیب یافت. 

در این عملیات مواضع اسلحه، لانه ها و انبار مهمات متعلق به این سازمان تروریستی با خاک یکسان شد. 

 

 

 خبرهای مرتبط