ناوچه ترکیه به دوحه رسید

ناوچه (TCG Gökçeada ) متعلق به نیروی دریایی ترکیه برای شرکت در یک مانور نظامی مشترک به شهر دوحه پایتخت قطر رسید

ناوچه ترکیه به دوحه رسید

ناوچه (TCG Gökçeada ) متعلق به نیروی دریایی ترکیه برای شرکت در یک مانور نظامی مشترک به شهر دوحه پایتخت قطر رسید.

بموجب بیانیه کتبی صادره از سوی وزارت دفاع قطر ، ناوچه ترکیه برای ترتیب مانور نظامی مشترک با نیروی دریایی قطر و تقویت و تحکیم روابط بین دو کشور به شهر دوحه رسیده است.

در مراسم استقبال از ناوچه ترکیه فرمانده گروه نظامی قطر و برخی از افسران وابسته به نیروی دریایی اینکشور نیز حضور یافتند.

در رابطه با مدت این مانور نظامی اطلاعاتی ارائه نگردید.خبرهای مرتبط