آلتون: خروج نیروهای آمریکایی از سوریه باید با هماهنگی نیروهای مسلح ترکیه انجام شود

فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد، آمریکا باید در خصوص اجرای هرچه سریعتر نقشه ‌راه منبج با ترکیه همکاری کند

1131823
آلتون: خروج نیروهای آمریکایی از سوریه باید با هماهنگی نیروهای مسلح ترکیه انجام شود

فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد، آمریکا باید در خصوص اجرای هرچه سریعتر نقشه ‌راه منبج با ترکیه همکاری کند.

آلتون برای سایت خبری الجزیره مقاله ای بقلم گرفت.

آلتون اظهار داشت، آمریکا با حمایت از گروه تروریستی ی.پ.گ به شکل ناخواسته خط تمایز میان بازیگران مشروع و معتدل در منطقه مانند ارتش آزاد سوریه و گروه های غیرقانونی را از بین برد.

رئیس مرکز ارتباطات ریاست جموری در مقاله خود چنین گفت، تنها هدف ما در سوریه نابودی علل ریشه‌ای افراط گرایی و ممانعت از شکل‌گیری دوباره داعش، ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و اجتماعی برای التیام دردهای قربانیان جنگ و ممانعت از حملات تروریستی علیه شهروندانمان‌ است . خروج نیروهای آمریکایی از سوریه باید با هماهنگی نیروهای مسلح ترکیه انجام شود.       خبرهای مرتبط