دستگیری مهاجرین عراقی و افغانی در کرکلار ائلی ترکیه

نیروهای امنیتی ترکیه 23 تبعه خارجی را که قصد داشتند از راه های غیرقانونی از کشور خارج شوند در استان کرکلار ائلی دستگیر کردند

دستگیری مهاجرین عراقی و افغانی در کرکلار ائلی ترکیه

نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان کرکلار ائلی 23 تبعه خارجی را که قصد داشتند در قالب سه گروه از راه های غیرقانونی از کشور خارج شوند، در گذرگاه مرزی دره‌کوی شناسایی و دستگیر کردند.

افراد دستگیر شده که تبعه کشورهای عراق و افغانستان بودند، پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت استان کرکلار ائلی منتقل شدند.

گفتنی است عملیات‌ نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.خبرهای مرتبط