اظهارات وزیر دادگستری ترکیه در مورد انتقال کودتاگران از یونان به کشور ثالث

ترکیه خواهان استرداد منسوبین سازمان تروریستی فتح الله گولن است که پس از اقدام به کودتا در 15 جولای، 2016 به یونان فرار کرده اند

1128677
اظهارات وزیر دادگستری ترکیه در مورد انتقال کودتاگران از یونان به کشور ثالث

ترکیه خواهان استرداد منسوبین سازمان تروریستی فتح الله گولن است که پس از اقدام به کودتا در 15 جولای، 2016 به یونان فرار کرده اند.

عبدالحمید گل، وزیر دادگستری ترکیه در پاسخ به ادعاهای مربوط به اعزام منسوبین سازمان تروریستی فتح الله گولن از یونان به یک کشور ثالث گفت:

"موضوعاتی که در خفا و به شکل محرمانه انجام می گیرد، نمی تواند موضوع حقوق و قانون باشد. ما به مسایلی می پردازیم که به شکل علنی و آشکا در محدوده حقوق قرار می گیرند. البته ما بعنوان ترکیه خواهان استرداد این تروریست ها از طریق مکانیسم های قضایی هستیم و تا آخر نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. 

گل در پاسخ به اینکه آیا در رابطه با ادعاهای مذکور مدارکی در دست دارند یا نه؟ گفت:

"ما بعنوان دولت جمهوری ترکیه همه تحولات و نتایج را پیگیری می کنیم.خبرهای مرتبط