دیدار وزیر دفاع ترکیه از بلاروس

فعالیتهای موجود در بخشهای آموزش نظامی و صنایع دفاعی میان ترکیه و بلاروس، در دوره های آتی، نتایج مثبتی به بار خواهد داشت.

1126221
دیدار وزیر دفاع ترکیه از بلاروس

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه، ابراز داشت که فعالیتهای موجود در بخشهای آموزش نظامی و صنایع دفاعی میان ترکیه و بلاروس، در دوره های آتی، نتایج مثبتی به بار خواهد داشت.

آکار در چهارچوب دیدارهای رسمی در مینسک پایتخت بلاروس، با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور این کشور در کاخ استقلال دیدار کرد.

پس از این دیدار که پشت دربهای بسته به روی مطبوعات انجام شد و یک ساعت به طول انجامید، آکار خطاب به روزنامه نگاران بلاروس، ابراز داشت که با حمایت  روسای جمهور دو کشور، فعالیتها دارای نتایج مثبتی خواهند بود.

وی ضمن اظهار اینکه فعالیتهای موجود در بخشهای آموزش نظامی و صناعی دفاعی میان ترکیه و بلاروس، در دوره های آتی، نتایج مثبتی به بار خواهد داشت، اظهار داشت که معتقد است این روابط در دوره آتی، گسترده تر خواهد بود.

وی سپس نیز ریاست اجلاسی با ارتشبد اندری رادکوو وزیر دفاع بلاروس و هیئتهای همراه، در اردوگاه مرکزی نیروهای مسلح این کشور را بر عهده گرفت.

آکار که در آغاز دیدارها سخنرانی کرد، ضمن اظهار اینکه روابط میان ترکیه و بلاروس دوستانه میباشد، اعلام داشت: "نه تنها از روابط نظامی و دفاعی میان کشورهایمان، بلکه در رابطه با افزایش روابطمان در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر بخشها نیز خشنود میباشیم."

راوکوو وزیر دفاع بلاروس نیز از دیدار آکار ابراز خشنودی کرد. وی با ابراز اینکه این دیدار موجب افزایش روابط در بخش دفاعی خواهد شد، اعلام داشت که میان ترکیه و بلاروس در دیگر بخشها نیز روابط مهمی برقرار است.

پس از پایان سخنرانی ها، دیدارها در پشت دربهای بسته آغاز شد.خبرهای مرتبط