مبارزه ترکیه با مهاجران نامنظم ادامه دارد

نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان حتای 82 تبعه خارجی را که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند، دستگیر کردند.

1120685
مبارزه ترکیه با مهاجران نامنظم ادامه دارد

نیروهای مرزبانی ترکیه در استان حتای 44 تبعه سوریه را که قصد داشتند به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شوند در شهرستان آلتین‌اوزو دستگیر کردند.

آنها به مرکز ژاندارمری استان حتای منتقل شدند. عملیات‌ نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.

- دستگیری 38 مهاجر غیرقانونی در چاناک‌قلعه ترکیه

نیروهای ژاندارمری ترکیه استان چاناک‌قلعه 38 تبعه افغانستان، از جمله چندین زن و کودک را که درصدد خروج غیرقانونی از کشور و رفتن به جزیره میدیللی (لسبوس) یونان بودند، در شهرستان آیواجیک دستگیر کردند. 

آنها در سواحل روستای «کوجا کوی» آیواجیک شناسایی شدند. این مهاجران غیرقانونی پس از طی مراحل اداری به مرکز استرداد مهاجران شهرستان آیواجیک انتقال یافتند.خبرهای مرتبط