62 مهاجر در سواحل ازمیر ترکیه نجات داده شدند

گارد ساحلی ترکیه در سواحل ازمیر 62 مهاجر غیرقانونی را از خطر غرق شدن نجات داد

62 مهاجر در سواحل ازمیر ترکیه نجات داده شدند

نیروهای گارد ساحلی ترکیه در استان ازمیر پس از دریافت گزارشی مبنی بر محصور ماندن 62 مهاجر غیر قانونی در دریا به دلیل نقض فنی قایق در سواحل شهرستان سفرحصار وارد عمل شده و آنها را نجات دادند.

مهاجران قصد داشتند از راه های غیرقانونی به یونان بروند.

در بین این افراد که زنان و کودکان نیز وجود داشتند؛ از اتباع کشورهای جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو، مالی، سنگال، یمن، بورکینافاسو و فلسطین بودند.

افراد مذکور پس از طی مراحل قانونی به اداره امور مهاجرت استان ازمیر منتقل شدند.خبرهای مرتبط