ترکیه در شهرهای نجف و کرکوک کنسولگری باز می کند

فاتح ییلدز سفیر کبیر ترکیه در بغداد : برای گشایش سرکنسولگری های ترکیه در شهرهای کرکوک و نجف عراق از مقامات اینکشور درخواست رسمی بعمل آوردیم

ترکیه در شهرهای نجف و کرکوک کنسولگری باز می کند

فاتح ییلدز سفیر کبیر ترکیه در بغداد اعلام کرد : برای گشایش سرکنسولگری های ترکیه در شهرهای کرکوک و نجف عراق از مقامات اینکشور درخواست رسمی بعمل آوردیم.

ییلدز ضمن جلب دقت به این موضوع که شهرهای کرکوک و نجف عراق از نظر ترکیه حائز اهمیت فراوانی است گفت : با برداشتن گامی که از مدتها پیش در نظر داشتیم آن را اجرایی کنیم، خواست رسمی خود برای باز کردن سرکنسولگری ترکیه در شهرهای نجف و کرکوک را به اطلاع مقامات عراقی رساندیم. این موضوع سالهای قبل نیز همواره در دستور کار روابط دو جانبه مان قرار داشت.  

فاتح ییلدز ضمن یادآوری اینکه در ماههای اخیر دو بار به شهر کرکوک سفر کرده است اعلام کرد : تمامی گروهها ، انسانها و مقاماتی که با آنها دیدار کردم خواسته و آرزوی باز کردن سرکنسولگری در کرکوک و نجف را داشتند. این سرکنسولگری از امکان دسترسی به تمامی عناصر در کرکوک را خواهد داشت و در کنسولگری ترکیه در کرکوک یک نمایندگی برای هماهنگی سرمایه گذاری ها در عرصه های اقتصادی، زیر ساخت، تجاری و دیگر عرصه ها وجود خواهد داشت.

فاتح ییلدز ضمن اشاره به اهمیت نجف گفت : نجف هم برای عراق و هم برای جهان اسلام یکی از مراکز مهم بشمار می رود. این موضوع هم بعد دینی دارد و هم از نظر توریسم عقیدتی مهم است. در طول سال عده کثیری از شهروندان ترکیه به این شهرها سفر می کنند. در مناطقی که دارای چنین پیوندهایی هستیم ارائه خدمات کنسولی حائز اهمیت است.خبرهای مرتبط