سفر وزیر دفاع ترکیه به افغانستان

وزیر دفاع ملی ترکیه با سفر به افغانستان با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.

سفر وزیر دفاع ترکیه به افغانستان

 

خلوصی آکار، وزیر دفاع ملی ترکیه در چارچوب سفر خود به کابل پایتخت افغانستان، با اشرف غنی رئیس جمهور این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. 

اشرف غنی در این دیدار با تشکر از کمک های آنکارا به کابل اظهار داشت: دو کشور افغانستان و ترکیه دارای روابط و پیوندهای دینی، زبانی و فرهنگی هستند و از کمک های این کشور در زمینه های امنیتی، اقتصادی، آموزشی و همچنین آموزش پلیس‌های زن افغان قدرانی می کنیم. 

خلوصی آکار نیز در این دیدار با اشاره به اینکه کمک های ترکیه در تامین امنیت و همچنین آموزش پلیس های زن افغانستان ادامه خواهد یافت، اظهار داشت: ترکیه از استقرار صلح و ثبات در افغانستان حمایت می کند و آمادگی هرگونه یاری در این خصوص را دارد.

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط