تایید فروش سیستم های دفاع موشکی به ترکیه از سوی آمریکا

وزارت أمور خارجه ایالات متحد آمریکا با فروش سیستم های دفاع موشکی و هوایی پاتریوت به ارزش 3 و نیم میلیارد دلار به ترکیه موافقت کرد

تایید فروش سیستم های دفاع موشکی به ترکیه از سوی آمریکا

 

وزارت أمور خارجه ایالات متحد آمریکا با فروش سیستم های دفاع موشکی و هوایی پاتریوت به ارزش 3 و نیم میلیارد دلار به ترکیه موافقت کرد.

آژانس همکاری امنیتی و دفاعی وابسته به پنتاگون در رابطه با تایید فروش این سیستم ها به ترکیه بیانیه کتبی صادر کرد.

در این بیانیه گفته شد : وزارت أمور خارجه آمریکا تصمیم به موافقت با فروش موشک های پاتریوت هدایت شونده " 80 MIM-104E " به ارزش 3 و نیم میلیارد دلار و موشکهای پاتریوت ـ 3 (PAC-3) و تجهیزات متعلق به آن نموده است. آژانس همکاری و امنیت دفاعی آمریکا اعلام کرد : در رابطه با این فروش اطلاعاتی در اختیار کنگره آمریکا قرار داده اند.

به سیستم دفاعی مذکور ، دستگاه رادار از نوع " 4 AN/MQP-65 " ، 4 سیستم کنترل کلید، ده تیر آنتن ، ایستگاه پرتاب " 20 M903 " 5 نیروگاه برق، تجهیزات ارتباطاتی ، وسایل آزمایشی و دیگر برنامه های نظامی علاوه گردید.

در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا ضمن اشاره به اینکه تصویب قرار داد فروش سیستم های دفاع موشکی در ظرفیت دفاع هوایی ترکیه انعطاف قابل توجهی فراهم خواهد کرد اعلام گردید : یک ترکیه امن دارای قابلیت بازدارندگی تهدیدات موشکی و هوایی برای اروپا و قاره اروپا صلح و ثبات تامین خواهد کرد.

یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا طی سخنانی در این رابطه گفت : ترکیه برای توسعه قابلیت هوایی و موشکی خود و دفاع از تمامیت ارضی اش و ممانعت از تهدیدات منطقه ایی از موشک های پاتریوت استفاده خواهد کرد. فروش این موشکها به ترکیه دفاع ارتش ترکیه از حملات خصمانه و قابلیت ناتو در حراست از هم پیماناش را افزایش خواهد داد.خبرهای مرتبط