38 مهاجر غیرقانونی در حتای ترکیه دستگیر شدند

سی و هشت تبعه سوری در منطقه مرزی آلتین‌اوزو استان حتای که در صدد ورود غیر قانونی به خاک ترکیه بودند، دستگیر شدند

38 مهاجر غیرقانونی در حتای ترکیه دستگیر شدند

نیروهای مرزبانی ترکیه در استان حتای 38 تبعه سوریه را که قصد داشتند به صورت غیرقانونی وارد کشور شوند در شهرستان آلتین‌اوزو این استان دستگیر کردند.

این افراد به فرماندهی نیروهای ژاندارمری استان حتای منتقل شدند.خبرهای مرتبط