صاحبان جوایز بزرگ فرهنگی و هنری ریاست جمهوری مشخص شد

هیئت سیاستهای فرهنگی و هنری که به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، گرد هم آمد، صاحبان جوایز بزرگ فرهنگی و هنری ریاست جمهوری را مشخص نمودند

1104615
صاحبان جوایز بزرگ فرهنگی و هنری ریاست جمهوری مشخص شد

هیئت سیاستهای فرهنگی و هنری که به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، گرد هم آمد، صاحبان جوایز بزرگ فرهنگی و هنری ریاست جمهوری را مشخص نمودند.

اجلاس هیئت سیاستهای فرهنگی و هنری به رهبری رجب طیب اردوغان، در کاخ چانکایا تشکیل شد.

در این اجلاس، اسامی افرادی که شایسته دریافت جوایز فرهنگ و هنر ریاست جمهوری میباشند، مشخص گردید.

محمت ایپشیرلی در بخش علوم تاریخی و اجتماعی، تورکر اینان اوغلو در بخش سینما، ارول سایان در بخش موسقی، ایزت کریبار نیز در بخش هنر و عکاسی، لایق به دریافت جایزه شدند.

هیئت سیاستهای هنری و فرهنگی، محمت آکیف ارسوی شاعر مرحوم که شعر سرود ملی ترکیه را تهیه نموده بود را برای دریافت جایزه وفا تعیین کردند.

مراسم اهدای جوایز بزرگ هنری و صنعتی ریاست جمهوری، روز 19 دسامبر در مجتمع ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

 خبرهای مرتبط