دیدار وزیر دفاع ترکیه با نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه

وزیر دفاع ملی ترکیه با جیمز جفری نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه دیدار کرد.

دیدار وزیر دفاع ترکیه با نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه با جیمز جفری نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه دیدار کرد.

خلوصی آکار در گفت‌وگو با جیمز جفری بر ضرورت قطع ارتباط آمریکا با گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.گ.گ و نیز برچیده شدن نقاط دیدبانی تاکید کرد.

 وزیر دفاع ملی ترکیه بر قاطعیت ترکیه در ممانعت از ایجاد کریدور ترور در مرزهای جنوبی تاکید کرد.

 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط