سفر رئیس مجلس ترکیه به پکن

بینالی ییلدیریم رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه جهت انجام دیدارهای رسمی به جمهوری خلق چین سفر کرد.

1099563
سفر رئیس مجلس ترکیه به پکن

بینالی ییلدیریم رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه جهت انجام دیدارهای رسمی به جمهوری خلق چین سفر کرد.

ییلدیریم و هیات پارلمانی همراه وی در فرودگاه پکن از سوی عبدالقدیر امین اونن سفیر ترکیه و دیگر مقاماتی چینی مورد استقبال قرار گرفت.

رئیس مجلس ترکیه در پکن، با لی زانشو رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین دیدار کرد.

ییلدیریم در ضیافتی که عصر امروز به از سوی زانشو به افتخار ایشان برگزار خواهد شد، شرکت خواهد کرد.

گفتنی است که رئیس مجلس ترکیه با لی کیچیانگ نخست وزیر چین نیز دیدار خواهد کرد.خبرهای مرتبط