واکنش وزیر دادگستری ترکیه به رد درخواست استرداد تروریست منسوب به فتو از سوی انگلستان

عبدالحمید گل وزیر دادگستری ترکیه، به رد درخواست استرداد حمدی آکین ایپک مدیر سابق هولدینگ کوزا و مظنون فراری پرونده سازمان تروریستی فتح الله گولن از سوی انگلستان، واکنش نشان داد.

واکنش وزیر دادگستری ترکیه به رد درخواست استرداد تروریست منسوب به فتو از سوی انگلستان

عبدالحمید گل وزیر دادگستری ترکیه، به رد درخواست استرداد حمدی آکین ایپک مدیر سابق هولدینگ کوزا و مظنون فراری پرونده سازمان تروریستی فتح الله گولن از سوی انگلستان، واکنش نشان داد.

گل طی سخنانی اعلام کرد: حکم رد دستگاه قضایی انگلستان، در ماهیت یک ارزیابی با محتوای سیاسی است. از اینرو قبول حکم رد این درخواست و دلایل ارائه شده در مورد آن برای ما غیرقابل قبول میباشد.

وزیر دادگستری با انتشار یک پیام توییتری در رابطه با حکم صادره از سوی انگلستان با اشاره به اینکه صدور حکم رد درخواست استرداد آکین ایپک مجرم فراری پرونده فتو، علی چلیک و طالب بیوک غیر قابل قبول میباشد، گفت: درخواست استرداد ارائه شده از دستگاه قضایی ترک لازمه حقوق و قراردادهای بین المللی میباشد.

عبدالحمید گل اعلام کرد، انتظار ما از انگلستان استرداد تروریست فراری منسوب به سازمان تروریستی فتو به عنوان لازمه حقوق و قراردادهای بین المللی و از اینطریق نشان دادن دوستی و هم پیمانی خود با ترکیه است. به مبارزه خود در زمینه استرداد منسوبین سازمان تروریستی تا زمانی که در مقابل دستگاه عدلی ترکیه حساب پس بدهند، ادامه خواهیم داد.خبرهای مرتبط