ارزیابیهای رئیس جمهور ترکیه در خصوص دورویی از سوی یونان و بخش یونانی نشین قبرس

در دوره اخیر مشکلات در این منطقه به دلیل آغاز فعالیتهای جستجوی هیدروکربن، تبدیل به درگیریهایی بزرگتر در راستای منافع کشورها شده است

1096067
ارزیابیهای رئیس جمهور ترکیه در خصوص دورویی از سوی یونان و بخش یونانی نشین قبرس

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ابراز داشت، یونان که بر دول اروپایی تکیه کرده و همچنین بخش یونانی نشین قبرس، با رفتارهای بی پروایشان پیش از هر چیز تهدید و منبع خطری برای خودشان محسوب میگردند.

اردوغان طی اجلاس گروهی حزب عدالت و توسعه که رهبر آن میباشد در مجلس ملی کبیر ترکیه، در رابطه با مسائل دستور کار ارزیابیهایی انجام داد.

وی طی سخنانش با تاکید بر اینکه مسائل مرتبط با حقوق دریای مدیترانه، دریای اژه و قبرس مواردی است که از گذشته تاکنون در میان حساسیتهای ترکیه جای داشته است، ابراز داشت که در دوره اخیر مشکلات در این منطقه (مدیترانه شرقی) به دلیل آغاز فعالیتهای جستجوی هیدروکربن، تبدیل به درگیریهایی بزرگتر در راستای منافع کشورها شده است.

اردوغان با اظهار اینکه رفتارهای بخش یونانی نشین قبرس تبدیل به منبع خطر شده است، گفت: "رفتارهای بی پروای یونان که به برخی کشورهای اروپایی تکیه کرده است و بخش یونانی نشین قبرس که با این کشور حرکت میکند، در راس همه، خطر و تهدیدی برای خود این کشورها میباشد."

وی افزود: "به وضوح میگویم که تلاشهای یونان و بخش یونانی نشین قبرس در مسئله 12 مایل و مسئله قبرس که سعی نمودند ترکیه را از دفاع از حقوق خود نیز منع کنند، بیهوده است. از حقوق بین المللی خود کاملا دفاع خواهیم کرد و آنها قادر به ممانعت از آن نخواهند بود چرا که به آنها این اجازه را نخواهیم داد."

اردوغان با ابراز اینکه "فرصت طلبی رفتاری نادرست است و فرصت طلبی در روابط بین المللی بسیار بدتر"، افزود: "به کسانی که سعی دارند در مدیترانه با فرصت طلبی از مسائل داخلی کشورها، حقوق آنها را پایمال کرده و حاکمیت اقتصادی و سیاسی خود را بنا کنند، این فرصت را نخواهیم داد. کسانی که در خصوص جریان مهاجران به لرزه می افتند، هنگامی که مسئله نفت، گاز و منافع سیاسی به میان می آید، به شکلی ناگهانی تبدیل به یک شیر درنده میشوند. کسانی که وظایف خود در خصوص بشریت را انجام نمیدهند و همه شرایط را به خطر می اندازند، کاری جز ریاکاری انجام نمیدهند. نه در مدیترانه شرقی و نه در دیگر مناطق از تزهایی که به درستی آنها معتقدیم منصرف نمیشویم."خبرهای مرتبط