امریکاییها علی رغم قبول ی پ گ به عنوان شاخه سازمان تروریستی پ ک ک، باز هم با آنها همکاری میکنند

چاووش اوغلو طی مصاحبه اش با روزنامه سودویچ زایتونگ آلمان، همکاری امریکا با سازمان تروریستی ی پ گ را ارزیابی کرد

1095640
امریکاییها علی رغم قبول ی پ گ به عنوان شاخه سازمان تروریستی پ ک ک، باز هم با آنها همکاری میکنند

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه ابراز داشت که امریکاییها علی رغم اینکه قبول میکنند که سازمان تروریستی ی پ گ شاخه سازمان تروریستی پ ک ک در سوریه میباشد، باز هم با آنها همکاری میکنند.

چاووش اوغلو طی مصاحبه اش با روزنامه سودویچ زایتونگ آلمان، همکاری امریکا با سازمان تروریستی ی پ گ را ارزیابی کرد.

وی با اظهار اینکه "امریکاییها علی رغم واقف بودن به این امر که ی پ ک در سوریه شاخه ای از پ ک ک  میباشد، با آنها همکاری میکنند"، افزود: "اروپا نیز بر این امر واقف است. این استانداردی دوگانه میباشد. 400 هزار فرد کرد به دلیل اینکه از همین دیدگاه در منطقه ای که تحت کنترل ی پ گ است، پیروی نمیکنند، از آنجا دور شدند. اکثر این افراد در ترکیه میباشند و قادر به بازگشت نمیباشد."

مولود چاووش اوغلو در راستای یادآوری حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص صلاح الدین دمیر تاش رئیس سابق حزب سیاسی که به دلیل ارتباط با امور تروریستی بازداشت شده است، گفت: " دادگاه حقوق بشر اروپا، قبلا تصمیم دیگری در خصوص دمیرتاش اتخاذ کرده بود. این تصمیمی سیاسی است. بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا را رعایت نمیکنند. به عنوان مثال اقلیتهای ترک در یونان علی رغم حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، حق استفاده از اسامی ترک در انجمنهایشان را ندارند. آتن 10 سال است که به این شکل عمل میکند. هیچ کسی بر یونان اعمال فشار نمیکند."

چاووش اوغلو با تاکید بر اینکه مساله اصلی در اینجا سیاست نیست بلکه حقوق و قوانین میباشد، اعلام داشت که دمیرتاش حمایتش از سازمان تروریستی جدایی طلب پ ک ک را انکار نمیکند.

وی در رابطه با دوره روند راه حل نیز اظهار داشت که در نتیجه، این امر به درد نمیخورد و در آینده نیز به درد نخواهد خورد.

وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به اینکه روند، مورد سوء استفاده قرار گرفته است، افزود: "این روند از سوی تروریستها مورد سوء استفاده قرار گرفت. آنها نه تنها سعی نمودند که نمایندگانشان در کوهها را بلکه نمایندگانشان در شهرها را نیز افزایش دهند. خلع سلاح نکردند و تعداد بسیاری از انسانهای مظلوم را نیز کشتند."خبرهای مرتبط