تماسهای وزیر تجارت ترکیه در بلغارستان

روابط حسنه ترکیه و بلغارستان در تجارت نیز منعکس می یابد

تماسهای وزیر تجارت ترکیه در بلغارستان

روابط حسنه ترکیه و بلغارستان در تجارت نیز منعکس می یابد.

رخسار پکجان وزیر تجارت ترکیه تماسهای رسمی در بلغارستان بعمل می آورد.

پکجان در دیدار با بویکو بوریسوف نخست وزیر بلغارستان در صوفیه پایتخت این کشور، مسائل موجود در گذرگاههای گمرکی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

پکجان سپس در نشست کاری شورای روابط اقتصادی خارجی شرکت جست.

وی طی سخنانی در این نشست اظهار داشت، در نظر داریم تا حجم تجارت بین دو کشور را افزایش بدهیم.

در این میان قرارداد همکاری بین " دفتر سرمایه گذاری ریاست جمهوری و آژانس سرمایه گذاری بلغارستان " از سوی رخسار پکجان و امیل کارانیکولوف وزیر اقتصاد بلغارستان به امضا رسید.خبرهای مرتبط